כיצד להעזר שירות עמילות מכס?​

עמיל מכס - מי הוא ומתי נשתמש בשירותיו?​

שירות עמילות מכס מקצועי מעמיד מגוון רחב של כלים כגון ידע מקצועי נרחב בתחומי הסחר הבינלאומי, ניסיון וקשרים המסייעים להעניק את הייעוץ הטוב ביותר עבור הלקוח ולהפוך עבורו את תהליך השחרור מהמכס לקל, פשוט, חסכוני ומהיר יותר!

תהליך השילוח הבינלאומי נדרש, בין היתר, לשחרר את הסחורה מהמכס כאשר המטען מגיע לארץ.

בשנים האחרונות התחזקה המגמה בשוק לעבוד מול גורם אחד הן בשילוח הבינלאומי והן בעמילות מכס, לכן ברוב חברות השילוח הבינלאומיות יש מחלקה מקצועית לשירותי עמילות מכס. כמו שלבית המשפט רצוי להגיע עם עו״ד או לרשות המיסים עם רו״ח, כך גם רצוי ונכון להגיע אל המכס עם סוכן מכס שינחה וילווה אתכם בצורה המקצועית ביותר לשחרור הסחורה שלכם בהתאם לדרישות חוקיות היבוא. שירות עמילות מכס מקצועי מעמיד מגוון רחב של כלים כגון ידע מקצועי נרחב בתחומי הסחר הבינלאומי, ניסיון וקשרים המסייעים להעניק את הייעוץ הטוב ביותר עבור הלקוח ולהפוך עבורו את תהליך השחרור מהמכס לקל, פשוט, חסכוני ומהיר יותר. שירות עמילות מכס מקצועי המטפל בצורכי היבואן/היצואן עושה זאת באמצעות מערכת ״מסלול״ – מערכת סטאטוס לרישיונות ולאישורים בין המכס לרשויות.

מוסמכות הנדרשת על מנת להתנהל בצורה חוקית מול המכס ורשויות הממשלה השונות כגון: מכון התקנים, משרד התחבורה, משרד התקשורת, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד האנרגיה, משרד איכות הסביבה ועוד. בתחילת שנת 2018 נכנסה לפעילות מערכת ״שער עולמי״ – מערכת לניהול סחר החוץ של ישראל, המאפשרת שחרור מהמכס באמצעות מסמכים החתומים באופן דיגיטלי.
בעקבות המערכת החדשה חברות עמילות מכס רבות נדרשו להטמיע תהליכי עבודה חדשים תוך תשומת דגש למסמכים המוגשים למכס. בתהליך שחרור הסחורה מהמכס יש אינטראקציה רבה בין גורמים בעמילות מכס ללקוח, ולכן מחלקת העמילות מכס צריכה לקבל מידע בסיסי ראשוני לגבי הלקוח והמוצרים שמייבא.


תחומי אחריות מחלקת עמילות המכס:

טיפול בניירת הדרושה לכל משלוח
והגשתה למכס, סיווג הטובין, תעריפי מכס, פטורים, הסכמי סחר והגדרת מקור הטובין, תשלום המסים והאגרות לרשויות המכס והנמלים, טיפול בדרישות וקבלת אישורים מיוחדים ממשרדים ממשלתיים, שחרור הטובין מהמכס, ייצוג הלקוח אל מול הרשויות במקרים של מחלוקות מול הרשויות במידת הצורך. 

איך לבחור חברת עמילות מכס?
בקיאות החברה בבירוקרטיה המסועפת ובהליכים הנדרשים. ותק וניסיון החברה. מקצועיות נציגיה ורמת הליווי המוענקת ללקוח בתהליך כולו. יעילות הטיפול בשחרור הסחורה מהנמל, והובלתה במצב אופטימלי אל הלקוח. הפחתת תשלומי המכס ככל הניתן ובדיקת פטור אפשרי. הענקת שירות למעקב און ליין אחר המטען והסחורה, לאורך כל שלבי התהליך. מערכות מידע מתקדמות (חשבונית דיגיטלית, התראות ועדכונים אוטומטיים).

קביעת פרט המכס
 סיווג הגורם המכריע בשביעות רצון של הלקוח בעמילות מכס הוא סיווג הסחורה בצורה מהירה ומדויקת. מחלקת הסיווג צריכה לקבוע את פרט המכס המדויק המתאר את הסחורה בהתאם לנתונים הקיימים בידיהם ולכן רצוי ונכון לספק את המידע המלא והמדויק על הטובין של היבואן/יצואן )מומלץ לשלוח קטלוג יצרן(. קיים יתרון לחברות גדולות בהן יש סבירות רבה שהחברה מעניקה שירותים ליבואנים בעלי אופי מוצרים זהה )חברות מתחרות אשר מייבאות מספקים /יצרנים אחרים(, לכן יש למחלקת הסיווג ניסיון וידע בהיכרות מקצועית של המוצרים, למה הם משמשים משמעות היתרון ליבואן מתבטא בסיווג מדויק יותר וחיסכון במתן הסברים על המוצרים אותם מייבא.

בדיקת חוקיות יבוא
– פרה-רולינג

 כאשר רוצים לייבא מוצר לארץ, יש לבחון האם המוצר קיים ומיובא על ידי חברה אחרת בשוק או האם יש מוצר דומה אחר. אם מדובר במוצר חדש לחלוטין, ניתן לברר חוקיות יבוא באמצעות פנייה למכס לקבל סיווג רשמי פרה-רולינג.
  היתרון
– פנייה מקוונת , מענה מקצועי ותוקף הסיווג לפרק זמן ידוע מראש.
  החיסרון – אם המכס החליט תקן או מיסוי יהיה קשה לערער. מאידך ניתן לפנות לעמיל המכס, ומחלקת הסיווג תמליץ על פרט מכס לפי שיטת הסיווג המקובלת. טיפול בתקנים מטרת התקינה להגן על האדם הלא מקצועי. ישנם מוצרים שדורשים בתקן באופן כללי אבל כאשר מיובאים למטרות מסוימות ובתנאים מסוימים

לדוגמא: יבוא לשם יצוא/ שימוש בתהליך הייצור/ שימוש עצמי, חלקי חילוף, יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק וכן יבוא בכמויות קטנות. קיים שירות המאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור מהצגת רישיון, מאישור תקן רשמי או מסימון מוצרים בעברית בהתאם לסעיף 2ג 2 לצו יבוא חופשי. את הבקשה מגיש הלקוח או עמיל המכס באמצעות טופס בקשה מקוון לקבלת אישור או היתר יבוא.

טיפול בתקנים

מטרת התקינה להגן על האדם הלא מקצועי. ישנם מוצרים שדורשים בתקן באופן כללי אבל כאשר מיובאים למטרות מסוימות ובתנאים מסוימים לדוגמא: יבוא לשם יצוא/ שימוש בתהליך הייצור/ שימוש עצמי, חלקי חילוף, יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק וכן יבוא בכמויות קטנות. קיים שירות המאפשר ליבואנים להגיש בקשה לקבלת פטור מהצגת רישיון, מאישור תקן רשמי או מסימון מוצרים בעברית בהתאם לסעיף 2)ג()2( לצו יבוא חופשי. את הבקשה מגיש הלקוח או עמיל המכס באמצעות טופס בקשה מקוון לקבלת אישור או היתר יבוא.

חובת רישום במרשם היבואנים על פי פקודת היבוא והיצוא, כל היבואנים המייבאים מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים חייבים להירשם במרשם היבואנים עוד בטרם היבוא. מומלץ להירשם מראש כי במידת הצורך עמיל המכס וגם אתם לא תוכלו להגיש בקשה לפטור מתקן באמצעות סעיף 2)ג()2( עד שלא תרשמו במערכת – התהליך עלול לקחת מספר.

ימים מכיוון הרישום טעון צירוף טופס מילוי כוח לעמיל מכס ורשם חברות והפתיחה מאושרת באופן ידני על מחלקת הגבייה של מכון תקנים

. בדיקת ניירת מוקדמת –
 סיווג מראש מומלץ לכל חברה כולל חברות ותיקות העוסקות ביבוא הרבה שנים, להעביר ניירת מוקדמת לבדיקת עמיל המכס לפני ביצוע ההובלה לארץ, מהסיבות הבאות: בדיקה שאין שינוי או דרישה חדשה למוצר המיובא. בדיקה שאין מוצרים חדשים שספקים שולחים לניסיון. למוצר הנדרש בפטור מתקן לבדוק אם כמויות מתאים לפטור.
במקרים של יבוא חלקי חילוף עם המכונות – צריך להיות יחס מסוים )אחרת חלקי חילוף עלולים להידרש לחוקיות כמוצר עצמאי(. גילוי טעויות סיווג במשלוחים קודמים )לדוגמא יש מקרים ששחררו מוצר תחת פרט מכס לפי תיאור בחשבון אבל ברגע שראו קטלוג התיאור לא תאם ונדרש פרט מכס אחר(. מה המידע שצריך להגיע מכם למחלקת עמילות המכס? סוג הטובין/ציוד שאתם מייבאים. מטרת היבוא העיקרית של אותו סוג טובין/ציוד )שימוש עצמי, סחר/ מכירה, מתן שירות(. האם הציוד מיועד למתן שירות )חלקי חילוף למכונות או
מוצרים מתכלים.

מאילו מדינות אתם מייבאים?

 האם יש ברשותכם אישורים עבור הציוד )האם נדרש להפיק אישור חד פעמי או שברשותכם אישורים שנתיים(. האם המוצרים שלכם נדרשו לבדיקות מכס בעבר, במידה וכן האם בעקבות בדיקות המכס שונה פרט המכס או דרישה בחוקיות יבוא אחרת לשם שחרור המוצרים. האם מתנהלת או התנהלה תביעת מכס נגדכם. מי איש בעל הידע המקצועי הנדרש במתן תשובות לשאלות טכניות עבור המוצרים שאתם מייבאים.

לסיום, כאשר אתם בוחרים משלח בינלאומי ומבצעים דרכו את השחרור חשוב להעביר מראש העתקי ניירת של המשלוח לבדיקת חוקיות היבוא על ידי מחלקת עמילות המכס, מומלץ לקיים שיחת היכרות מקדימה עם מחלקת עמילות המכס כדי שיכירו את המוצרים ומטרת היבוא שלכם, כזאת שתספק לכם ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך, לענות על כל השאלות שלכם ולהתייצב לצידכם בכל מקרה של תקלה, עיכוב או מחלוקת עם המכס וגורמים אחרים בנוגע לשחרור הסחורה. חשוב לזכור כי על מנת לקבל את החלטה הנכונה לבחירת דרך ומסלול ההובלה – תקשורת היא המפתח.


משלח מקצועי יסייע לכם לבחור את המסלול וצורת ההובלה הנכונה בהתאם לסוג הסחורה ובהתאם לצרכים הייחודיים שלכם – תקציב ולוחות זמנים. ליווי צמוד של עמיל מכס מקצועי עם ניסיון רב בענף יחסוך לכם תקלות
, עיכובים וכסף רב.

 

לקראת הכתבה: PDF  >  

אנו תמיד כאן להתאמת המסלול הנכון, החסכוני והיעיל ביותר למשלוחים שלך.

מזמין אותך להתייעץ איתי לפני המשלוח הבא שלך, ולקבל את הפתרון הטוב ביותר, המהיר, הזול והבטוח ביותר, עבור המשלוחים שלך!
אנו תמיד כאן להתאמת המסלול הנכון, החסכוני והיעיל ביותר למשלוחים שלך.

לוגיסיקו- אייל סלע – המומחים לשילוח בינ"ל
לשירותכם 24/7 בטל: 0542280300

תגובות

אודות

נעים מאוד,

שמי אייל סלע ואני מומחה לשילוח בינלאומי 

 

בכל עניין ושאלה, אשמח אם תצרו קשר עוד היום!

אייל סלע
נייד: 054-2280300

 

כתבות אחרונות

עקוב אחרי בפייסבוק

הצטרפו לרשימת הדיוור שלי

בשליחת פרטי הדואר האלקטרוני שלך אתה מסכים לקבל עדכונים וכתבות ממני.