תצהיר יבואן:

תצהיר יבואן הנו  – טופס מכס 138  מטרתו הינה להעיד על אינטראקציה בין היבואן לספק על מנת שיהיה ניתן לחשב את הערך המלא של כל עלויות העסקה ביניהם.

השאלון בטופס מורכב משני חלקים:

פרטי הספק:

אם בעבר פרטי הספק היו באחריות עמיל המכס וכל ספק היה מקבל מספר מזהה אחר ושונה מחברת עמילות מכס אחת לשנייה, במערכת “שער עולמי”, רשות המכס מחזיקה ומנהלת את מאגר המידע, בו היא נותנת לכל ספק את המספר המזהה שלו, כך שאם יבואן עובד עם מספר עמילי מכס שונים, כל עמילי המכס ישתמשו באותו מספר מזהה אחד של הספק ללא קשר למערכות הפנימיות שלהם.

החלק השני הוא מהות הקשר העסקי בין הספק ליבואן:

ע”פ פקודת המכס ישנן עלויות נוספות שיש לקחת בחשבון בזמן קיום עסקה, עלויות כגון: הנחות, יחסים מיוחדים, ריבית על מימון העסקה ועוד. יש לקחת בחשבון את העלויות האלה, כיוון שהן מגולמות בסופו של דבר את ערך המוצר ללקוח הסופי (הצרכן). 

בחלק השני של הטופס יש למלא ולהצהיר על היחסים האלו מול היבואן האם היו עוד עלויות נלוות לעבודת היבואן מול הספק. 

על-מנת למלא את טופס תצהיר היבואן, יש צורך בכרטיס חכם.

שימו לב כי ישנם 2 סוגי תצהירים:

  1. תצהיר תקופתי – הוא תצהיר לספק קבוע אשר היבואן רוכש ממנו סחורות באופן שוטף

  2. תצהיר להצהרת יבוא – הוא תצהיר חד פעמי המוגדר למשלוח אחד בלבד